Venskabsloger

De fleste loger har samkvem med andre loger, både i og udenfor distriktet, således også loge nr. 9 Andreas Holck, men en egentlig VENSKABLOGE skal vi til Sverige for at finde. Og dette forhold kom i stand ved en tilfældighed!

En af vor loges kendte brødre, Frederik Thyme, havde så længe krigen og besættelsen varede ikke set sin søster, der var gift med en svensker. Så i 1947 i oktober besluttede han sig til at drage til Karlshamn, for at se sin søsters mand blive indviet i den stedlige loge: Carl d. XI, han blev fulgt af 5 andre brødre fra nr. 9. Brødre der gerne ville se og opleve hvordan svenskerne håndterede en logeaften med indvielse og udenlandsk besøg.

Besøget blev en stor succes og ved hjemrejsen blev de svenske brødre indbudt til at besøge logen i Kalundborg. Allerede året efter i maj fik vi genvisit fra Carl d. XI, de var over tyve Odd Fellows der tog turen tværs over Blekinge, Skåne og Sjælland.

Det blev nu sådan at nr. 9 besøgte Carl d. XI. i ulige årstal og svenskerne kom hos os på lige årstal. Engang i tresserne foreslog vor daværende overmester, at vi skulle invitere de svenske brødres damer med til besøget hos os og det blev en stor succes. Vi blev så mange så vi kun med besvær kunne være i spisesalen til festmiddagen lørdag aften.

Det blev for begge logers vedkomme årets højdepunkt med disse besøg, fantasien blev sat på hårde prøver for at gøre besøgene så interessante som muligt, med f.eks. virksomhedsbesøg og lignende.

Efter en årrække blev man fra både svensk og dansk side enige om at vore sammenkomster var blevet lidt en belastning for både logerne og deres brødre. Det blev vedtaget at der nu skulle være to år mellem besøgene. Og sådan er det stadig. Desværre har nutidens brødre så mange fritids-gøremål at interessen for de gensidige besøg ikke mere er så stor som tidligere. Men loge nr. 27 Carl d. XI. (stiftet 1902) er stadig vor venskabsloge.Link til Loge nr. 27 Carl XI

Venskabsloges historie er skrevet af:
Br. Ex mester Kjeld Fast Jensen 2004.09.21Opdateret d. 28.7.2009