Udvalg 2015 - 2017


Der er nedsat følgende stående udvalg i perioden:


Finansudvalg:
Br. Claus Olesen
Br. Anders Kristoffersen
Br. Erik Voss Pedersen


Revisionsudvalg:
Br. Ib Nielsen
Br. Ib Harald Hansen
Br. Hans Poulsen

Understøttelsesudvalg:
Br. Hans Bak Rasmussen
Br. Niels Knudsen
Br. Lars Neumann

Sygeudvalg:
Br. Gert Borring-Møller
Br. Niels Gyde Thomsen
Br. Knud Hemmingsen
Br. Leif Jensen
Br. Palle Stenderup
Br. Finn Langaa
Br. OM Hans Jørgen Olsen

Anskaffelsesudvalg:
Br. Insp. Peder Jensen
Br. Christian Brandstrup
Br. Peter Engsvang

Enkeudvalg:
Br. Gregers Nielsen
Br. Kurt Borup
Br. Ralf Georg Gosch
Br. Gunnar Lauring
Br. Arne Guldberg Olsen

Instruktionsudvalg:
Br. UM. Frank Sørensen
Br. Jens Hee
Br. St.rep. Niels Otto Nielsen
Br. Exm. Finn Langaa
Br. St.rep. Mogens Dahl
Der er nedsat følgende "særlige udvalg":Humanitært udvalg:
Br. Fung. ExM Jørgen R. Nielsen
Br. Mogens Houmølle
Br. Gert Borring-Møller

Forårsfestudvalg:
Br. Per Høgsberg
Br. Rene Piledal
Br. Leif Rosenquist
Br. Leif Drescher
Br. Jesper Madsen

Jubilæumsfonden:
Br. Hugo Kjær Hansen
Br. Ib Nielsen
Br. Claus Erik Nielsen

Musikudvalg:
Br. Ib Harald Hansen
Br. Finn Jonassen
Br. Gregers Nielsen

Restaurations- og festudvalg:
Br. UM. Frank Sørensen Fmd.

Br. Erik Larsen
Br. Carsten Vendelbo
Br. Max Schjeldal
Br. Kenneth Pedersen
Br. Arne Guldberg Olsen
Br. Anders Skovholm
Br. Michael Busk
Br. Stephan Bay Poulsen


Bygningstyrelsen:
Br. Claus Olesen
Br. Jan Holm

Presse kontaktudvalg:
Br. OM. Hans Jørgen Olsen
Br. Hans-Erik Jørgensen

IT udvalg:
Br. Ib Hansen

Yngre Brødres Klub
M.h.t. medlemmer, henvises til særlig vedtægt for YBK.Såfremt man ønsker oplysninger om udvalgene kan disse fås hos br. Sekretær.Opdateret d. 25.1.2017